Znaczenie


Błogosławiony jesteś, Pielgrzymie, kiedy kontemplując Drogę odkrywasz, że ma ona wiele imion i znaczeń.

Komentarze